Weedtex

Gronddoek tegen onkruiden


Uitvoering van de Weedtex

Het bodembedekkend onkruiddoek Weedtex zal ontrold worden op een geëffend oppervlak. Aan de hand van ijzeren haken wordt het geotextiel vastgehecht (min. 1 haak/m²).

Op de te beplanten plaatsen, kruisvormige openingen maken aan de hand van een snijmes (vb. Stanley) en de Weedtex open plooien. Vervolgens beplanten in de openingen en daarna de kruisvormige openingen opnieuw toe plooien. Verwijder achterblijvende resten of hoopjes teelaarde op het onkruiddoek, om ook hier geen onkruidvorming in toe te laten.

 

Plaatsing van de Weedtex: het bodembedekkend onkruid geotextiel