GeoDal 50

De 50 mm stevige kunststof grasdal


A – Plaatsing

Ritter gazon : pose des dalles à engazonner en plastique

 1. Plaatsing van een geotextiel op de bodem.
 2. Waterdoorlaatbaar draagbed samengedrukt in grind of steenslag
  (Ø 10/32 op 20 tot 60 cm in functie van het gebruik en type ondergrond).

  Dikte van het draagbed:

   • Parking wagens: 20 tot 30 cm
   • Brandweerwegen: 30 tot 50 cm
   • Parking vrachtwagens: 45 tot 60 cm
 3. Waterdoorlaatbaar legbed in fijn grind, steenslag, lava, enz.
  (Ø 2/7 op min. 3 cm tot max. 5 cm dikte).
 4. Plaatsing van de grasdallen

Voor gras:

 1. Opvulling met een goed substraat en zaden mengeling, zonder samen te drukken.
 2. Borstel het overtollige substraat weg dat bovenop de plaat ligt zonder het aan te drukken.
 3. Voldoende water geven
 • Zaden: Een grassoort gebruiken die bestand is tegen strooizout en droogte.
 • Onderhoud: In de lente en herfst een organische meststof met langdurige werking aanwenden om een mooi en gezond gazon te behouden. Geef het gras voldoende water. Het gras op dezelfde manier maaien als bij een gewoon gazon.

Voor grind:

 1. Opvulling met grind met een korrelgrootte tussen 5 mm en 25 mm.
 2. Na samendrukking moet het afgewerkte grindniveau zich 1 tot 2 cm boven de rand van de plaat bevinden.

B - Belangrijke opmerkingen

 • Boordstenen voorzien rondom de zone.
 • Een uitzettingsvoeg van 5 cm voorzien tussen de boordstenen en de platen.
 • De persoon die de plaatsing uitvoert is verantwoordelijk voor de dimensionering van de fundering.

Voor gras:

 • Aangeraden hellingsgraad van maximum 5 %.
 • Zodra de plaatsing is uitgevoerd moeten de platen opgevuld worden met substraat zonder deze samen te drukken.
 • Na besproeiing of regen zal het substraat zich natuurlijk aandrukken met ±0,5 cm. Deze ruimte leeg laten want deze is nodig voor de groei van het gras.

Voor grind:

 • Aangeraden hellingsgraad van maximum 15 %.
 • De platen opvullen met grind zodra de plaatsing afgerond is.
 • 1 tot 2 cm grind moet uitsteken van de bovenrand van de plaat.